Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR LIV - 602/ 2018

zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
UCHWAŁA NR LIV - 602/ 2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 października 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr XLIV - 497/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej, zmienia się § 1 ust. 2 nadając mu brzmienie:
„2. Wartość pomocy finansowej, o której mowa w ust. 1 wyniesie 27 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych zero groszy).”


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 22.10.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 12.24
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.10.2018 r., godz. 12.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.10.2018 r., godz. 12.24Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1532 razy.