Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na wykonanie i dostawę toreb sportowych 150 szt.

Prosimy o złożenie oferty do 26.10.2018 r., do godz. 11.00
Nr sprawy: WOŚ.605.21.2018.BK

Zamawiający:
Powiat Wołomiński
05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3
NIP: 125-09-40-609 REGON: 013269344
e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Powiat Wołomiński zaprasza do złożenia oferty na:
1. Przedmiot zamówienia: wykonanie i dostawa toreb sportowych (150 szt.).
Kod CPV: 18932000-1 torby sportowe.

2. Termin realizacji zamówienia: do 23 listopada 2018 r.

3. Opis wymagań:
a) Wymiary torby ok. 500 mm (długość) ×250 mm (szerokość) ×250 mm (wysokość).
b) Dwie rączki oraz regulowany i odpinany pasek na ramię .
c) Jedna komora główna z dodatkową wewnętrzną kieszenią zasuwaną na zamek (na dokumenty) oraz co najmniej 2 kieszonki dodatkowe zewnętrzne zapinane na zamek.
d) Kolor do ustalenia z Zamawiającym.
e) Materiał poliester 600D, spód wodoszczelny.
f) Na każdej torbie napis: powiat-wolominski.pl MAMY SERCE DLA PRZYRODY
(grafika w załączniku).

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do zaproponowanego wyglądu torby (kolor, kształt, estetyka), a Wykonawca będzie musiał uwzględnić je przy wykonywaniu zamówienia.

5. Warunki płatności: przelewem do 30 dni od daty wystawienia faktury.

6. Wymagane dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
kompletny formularz zgłoszeniowy (dołączony do zaproszenia) wraz z załączonym opisem torby (materiał graficzny prezentujący wygląd proponowanej torby wraz z opisem potwierdzającym spełnienie wymagań, o których mowa w punkcie 3 niniejszego zaproszenia).

7. Składana oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy (kopię upoważnienia należy przesłać wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym).

8. Kryteria oceny ofert: cena przedmiotu zamówienia 100%

9. Miejsce i termin składania ofert:
Prosimy o złożenie oferty do 26.10.2018 r., do godz. 11.00
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3 (w kopercie z opisem: „Oferta na torby sportowe”)
lub na adres e-mail: zee.wos@powiat-wolominski.pl;

10. Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

11. Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami:
Barbara Kocikowska-Kopyt, Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
tel.: (22) 787-43-01 lub 03 wew.: 158


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 23.10.2018 r., godz. 14.06
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Rutkowska, data: 23.10.2018 r., godz. 14.19
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.10.2018 r., godz. 14.19Katarzyna RutkowskaEdycja strony
23.10.2018 r., godz. 14.06Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 2852 razy.