Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.
I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 187 265 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację projektów zagranicznych uczniów szkół powiatowych:
1) Projekt Uczniowie ZSTZ Radzymin na stażach zawodowych w Europie, kwota 1 327 zł(801.80195.2701)
2) Projekt Staże w Hiszpanii z Universal Mobility…wiele możliwości, kwota 185 938 zł (ZS Tłuszcz), (801.80195.2701)
II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 277 265 zł w następujących pozycjach :
1) w dziale 801 Oświata i wychowanie kwota 187 265 zł
- finansowanie projektu Uczniowie ZSTZ Radzymin na stażach zawodowych w Europie – kwota 1 327 zł realizator ZSTZ Radzymin (801.80195.4171)
- finansowanie projektu Staże w Hiszpanii z Universal Mobility…wiele możliwości – kwota 185 938 zł, realizator ZS Tłuszcz (801.80195.4301, 4431)
2) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 Program polityki zdrowotnej kwota 40 000 zł Zwiększenie dotacji dla Szpitala Matki Bożej Nieustajacej Pomocy w Wołominie przeznaczonej na realizację programów zdrowotnych (20 000 zł) oraz prowadzenie Powiatowej Szkoły Rodzenia (20 000 zł) (851.85149.2560)
3) w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota 50 000 zł
Przeznaczona na nowe zadanie majątkowe pn. Budowa nowoczesnej sieci komputerowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , zadanie obejmuje również budowę sieci oraz zakup nowego serwera. (852.85218.6050)

2. Plan wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 90 000 zł
a) w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85149 Program polityki zdrowotnej kwota 40 000 zł oszczędności w wydatkach bieżących (851.85149.4300)
b) w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze kwota 50 000 zł zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne koordynatorów rodzin zastępczych, które zostaną sfinansowane z dotacji z budżetu Państwa (855.85508.4010)

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę 187 265 zł.

III. Uaktualnia się tabelę Nr 3 pn. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

IV. Uaktualnia się tabelę Nr 5 pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.

V. Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2018 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 26.09.2018 r., godz. 10.31
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 26.09.2018 r., godz. 10.31
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2018 r., godz. 10.31Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1390 razy.