Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

LII Sesja

z 30.08.2018r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR LII - 582/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr II-11/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu
 • UCHWAŁA NR LII - 583/2018
  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1
 • UCHWAŁA NR LII - 584/2018
  w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu nadanego Uchwałą Nr XXX - 337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r.
 • UCHWAŁA NR LII – 585/2018
  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
 • UCHWAŁA NR LII - 586/2018
  zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce
 • UCHWAŁA NR LII - 587/2018
  zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
 • UCHWAŁA NR LII – 588/2018
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania pn. „Nowe oblicze placu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Jadowie”
 • UCHWAŁA NR LII – 589/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
 • UCHWAŁA NR LII - 590/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • UCHWAŁA NR LII – 591/2018
  w sprawie wyrażenia stanowiska co do konieczności podjęcia pilnych decyzji dotyczących rozbudowy sieci drogowej na granicy powiatu wołomińskiego i m. st. Warszawa

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 15.14
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 03.09.2018 r., godz. 15.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.09.2018 r., godz. 15.14Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2705 razy.