Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

LII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

30.08.2018r., godz. 13.00, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z L Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 5 lipca 2018r.
4. Przyjęcie protokołu z LI Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lipca 2018r.
5. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II-11/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu. (druk nr 596)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1. (druk nr 597)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu nadanego Uchwałą Nr XXX-337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r. (druk nr 598)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński. (druk nr 599)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce. (druk nr 600)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania publicznego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki. (druk nr 601)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania pn. „Nowe oblicze placu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Jadowie”. (druk nr 602)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030. (druk nr 603)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok. (druk nr 604)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska co do konieczności podjęcia pilnych decyzji dotyczących rozbudowy sieci drogowej na granicy powiatu wołomińskiego i m. st. Warszawa. (druk nr 605)
16. Interpelacje i zapytania radnych.
17. Informacje Przewodniczącego Rady.
18. Sprawy różne.
19. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 596
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II-11/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu.
 • Druk nr 597
  Projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Zielonce, ul. Inżynierska 1
 • Druk nr 598
  Projekt uchwały w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu nadanego Uchwałą Nr XXX-337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013r.
 • Druk nr 598 - załącznik
  Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Heleny i Stefana Nasfeterów w Wołominie
 • Druk nr 599
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
 • Druk nr 600
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce
 • Druk nr 601
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania publicznego dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
 • Druk nr 602
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania pn. „Nowe oblicze placu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Jadowie”
 • Druk nr 603
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
 • Druk nr 604
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Druk nr 604 - tabela 1
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Druk nr 604 - tabela 2
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Druk nr 604 - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018
 • Druk nr 604 - tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku
 • Druk nr 604 - tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018
 • Druk nr 604 - tabela 6
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018
 • Druk nr 604 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 605
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska co do konieczności podjęcia pilnych decyzji dotyczących rozbudowy sieci drogowej na granicy powiatu wołomińskiego i m. st. Warszawa

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 23.08.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 23.08.2018 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.08.2018 r., godz. 14.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.08.2018 r., godz. 14.24Małgorzata JeznachEdycja strony
23.08.2018 r., godz. 14.22Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2005 razy.