Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Klauzula informacyjna RODO

OGÓLNA
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin.

Podanie danych jest niezbędne w celu:
- realizacji zadań Wydziału Inwestycji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Wołominie,
- realizacji umów oraz celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WID,
- realizacji korespondencji, skarg, wniosków, decyzji, zezwoleń, postanowień, uzgodnień, realizacji umów, petycji i innych dokumentów składanych przez interesantów

Celem przetwarzania danych osobowych jest:
- dopełnienie obowiązków wskazanych przepisami prawa,
- realizacji umów.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo uzyskania kopii danych, do przenoszenia danych, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

Dane w uzasadnionych przypadkach mogą być udostępniane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej na podstawie odrębnych przepisów w celu realizacji ustawowych zadań w/w jednostek

Dane te będą przetwarzane na podstawie:
- art. 6 ust 1 lit. a) do e) Rozporządzenia 2016/679 oraz art. – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L z 2016r nr 119 str 1 tj RODO

Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r (Dz.U. z 2018r. poz. 1000);

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiat-wolominski.pl;

Dane osobowe będą przechowywane przez okres załatwienia sprawy wraz z niezbędnym okresem archiwizacji

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 21.08.2018 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.08.2018 r., godz. 14.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.08.2018 r., godz. 14.24NieznanyEdycja strony
21.08.2018 r., godz. 14.23NieznanyEdycja strony
21.08.2018 r., godz. 14.22NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2992 razy.