Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie zmian w budżecie Powiatu na rok 2018.

I. 1. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 112 300 zł w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ( 758.75814.668)

II.1 Plan wydatków zwiększa się o kwotę 332 300 zł w następujących pozycjach:
1) W dziale 010 Rolnictwo łowiectwo w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zwiększenie o kwotę 115 000 zł nakładów na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 4335W w miejscowości Klembów (010.01042.6050) zwiększenie w związku z przeprowadzeniem postępowania przetargowego,
2) w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o kwotę 217 000 zł przeznaczoną na :
- zwiększenie nakładów o kwotę 77 000 zł na zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 4329W na odcinku od granicy gm. Tłuszcz do drogi krajowej nr 50, gm. Strachówka (600.60014.6050), zwiększenie zakresu realizacji zadania,
- zwiększenie nakładów o kwotę 140 000 zł na zadanie Rozbudowa drogi powiatowej nr 4320W wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu nad rowem melioracyjnym w msc. Dąbrówka (600.60014.6050), zwiększenie wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego,
3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie o kwotę 300 zł dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Empatia
( 53.85311.2580 ),

2. Plan wydatków zmniejsza się o kwotę 220 000zł w następujących pozycjach:
1) W dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie nakładów o kwota. 220 000 zł na zadanie Przebudowa drogi powiatowej Nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu, gm. Wołomin ( 600.60014.6050), oszczędności przetargowe.

Ogółem plan wydatków zwiększa się o kwotę 112 300 zł.

III Uaktualnia się tabelę Nr 3 Plan zadań majątkowych w roku 2018 i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale

IV Uaktualnia się tabelę pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018.

V Uaktualnia się załącznik Nr 1 Dotacje udzielane w 2018 z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych i wprowadza zmiany ujęte w niniejszej uchwale.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 13.08.2018 r., godz. 17.40
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 14.08.2018 r., godz. 09.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.08.2018 r., godz. 09.42Małgorzata JeznachEdycja strony
13.08.2018 r., godz. 17.40Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1328 razy.