Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO - wydanie decyzji nr 33pz/2018 dotyczącej budowy ul. Piłsudskiego w Ząbkach

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 4363W (ul. Piłsudskiego) na odcinku od skrzyżowania z ul. Miłą do skrzyżowania z ul. Powstańców wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Skrajną w Ząbkach”
OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.)

Starosta Wołomiński zawiadamia

o wydaniu w dniu 3 sierpnia 2018 r. dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 33pz/2018 znak WAB.6740.14.20.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4363W (ul. Piłsudskiego) na odcinku od skrzyżowania z ul. Miłą do skrzyżowania z ul. Powstańców wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Skrajną w Ząbkach”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 3/35 (3/44, 3/45), 3/32 (3/42, 3/43), 3/1 (3/38, 3/39), 3/3 (3/40, 3/41), 4/5 (4/14, 4/15, 4/16), 4/6 (4/17, 4/18), 4/2 (4/12, 4/13), 7 (7/1, 7/2, 7/3) w obrębie 03-30 Ząbki, jedn. ewid. 143403¬_1 Ząbki,
 ew. nr 26/2 (26/3, 26/4, 26/5), 13/2 (13/5, 13/6) w obrębie 03-31 Ząbki, jedn. ewid. 143403¬_1 Ząbki,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Powiatu Wołomińskiego:
 ew. nr 13/1 w obrębie 03-31 Ząbki, jedn. ewid. 143403¬_1 Ząbki,

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Powiatu Wołomińskiego, niepodlegające przejęciu
 ew. nr: 26/1 w obrębie 03-31 Ząbki, jedn. ewid. 143403¬_1 Ząbki.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone pod budowę lub przebudowę: innych dróg publicznych, sieci uzbrojenia terenu, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 3/35 (3/44, 3/45), 3/1 (3/38, 3/39), 3/3 (3/40, 3/41), 4/5 (4/14, 4/15, 4/16), 4/6 (4/17, 4/18), 4/2 (4/12, 4/13) w obrębie 03-30 Ząbki, jedn. ewid. 143403¬_1 Ząbki.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 09.08.2018 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 09.08.2018 r., godz. 08.16
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 09.08.2018 r., godz. 08.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
09.08.2018 r., godz. 08.17NieznanyEdycja strony
09.08.2018 r., godz. 08.16NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1397 razy.