Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

„Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie od skrzyżowania z ul. Ciasną (bez skrzyżowania) do końca działki ew. nr 15 i 16/1 oraz do działki ew. nr 20/1 obręb 0019, Nowe Lipiny-02, Gmina Wołomin”
OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.)

Starosta Wołomiński zawiadamia

o wydaniu w dniu 31 lipca 2018 r. dla Burmistrza Wołomina, reprezentowanego przez P. Piotra Szydłowskiego, decyzji Nr 30pz/2018 znak WAB.6740.14.8.2018, opatrzonej rygorem natychmiastowej wykonalności, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie od skrzyżowania z ul. Ciasną (bez skrzyżowania) do końca działki ew. nr 15 i 16/1 oraz do działki ew. nr 20/1 obręb 0019, Nowe Lipiny-02, Gmina Wołomin”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Wołomin, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr 42/7 (42/10, 42/11), 11 (11/1, 11/2), 12 (12/1, 12/2), 13/7 (13/10, 13/11), 13/9 (13/12, 13/13), 14 (14/1, 14/2) w obrębie 0026-26, jedn. ewid. 143412_4-Wołomin-miasto,
 ew. nr 3/2 (3/3, 3/4), 5 (5/1, 5/2), 6 (6/3, 6/4), 107 (107/1, 107/2), 11 (11/1, 11/2), 12 (12/1, 12/2), 14 (14/1, 14/2), 20/3 (20/5, 20/6), 22/2 (22/3, 22/4) w obrębie 0019-Nowe Lipiny-02, jedn. ewid. 143412_5-Wołomin-obszar wiejski,

• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję w całości na rzecz Gminy Wołomin:
 ew. nr: 23 w obrębie 0019-Nowe Lipiny-02, jedn. ewid. 143412_5-Wołomin-obszar wiejski,

• w projektowanym pasie drogowym, będące własnością Gminy Wołomin, niepodlegające przejęciu:
 ew. nr: 15, 16/1, 18/3, 20/4 w obrębie 0019-Nowe Lipiny-02, jedn. ewid. 143412_5-Wołomin-obszar wiejski.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę zjazdów niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek po podziale):
 ew. nr: 17/1, 18/1, 22/2 (22/3, 22/4) w obrębie 0019-Nowe Lipiny-02, jedn. ewid. 143412_5-Wołomin-obszar wiejski.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego (tłustym drukiem – numery działek po podziale):
 ew. nr: 42/7 (42/10, 42/11) w obrębie 0026-26, jedn. ewid. 143412_4-Wołomin-miasto,
 ew. nr: 10, 14 (14/1, 14/2), 16/2, 17/2, 18/1, 20/1, 19, 20/2, 20/3 (20/5, 20/6), 21/1, 70, 72/2, 22/2 (22/3, 22/4) w obrębie 0019-Nowe Lipiny-02, jedn. ewid. 143412_5-Wołomin-obszar wiejski.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 07.08.2018 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 07.08.2018 r., godz. 13.36
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.08.2018 r., godz. 13.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.08.2018 r., godz. 13.36NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 2570 razy.