Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Zmiana decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 9pz/2017 z dnia 9 marca 2017 r. znak WAB.6740.14.45.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „Budowie ulicy Herberta w Ząbkach wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Powstańców i Różaną oraz odcinkami tych ulic”
OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Na podstawie art. 11f ust. 7 w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1496, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)

Starosta Wołomiński zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Miasta Ząbki, złożony w dniu 10 lipca 2018 r. postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji Starosty Wołomińskiego Nr 9pz/2017 z dnia 9 marca 2017 r. znak WAB.6740.14.45.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie ulicy Herberta w Ząbkach wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Powstańców i Różaną oraz odcinkami tych ulic”.

Zgodnie z wnioskiem Burmistrza Miasta Ząbki zmianie ulega linia rozgraniczająca teren, w związku z rezygnacją budowy części chodnika na działce ew. nr 2/8 w obrębie 0056 (03-32), jedn. ewid. 143403_1 Ząbki.


Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 5 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 23.07.2018 r.
Wprowadził:Nieznany, data: 23.07.2018 r., godz. 10.24
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.07.2018 r., godz. 14.16
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.07.2018 r., godz. 14.16NieznanyEdycja strony
23.07.2018 r., godz. 10.24NieznanyDodanie strony

Strona oglądana: 1950 razy.