Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR L - 577/2018

w sprawie przekazania skargi Staroście Wołomińskiemu
UCHWAŁA NR L - 577/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 5 lipca 2018 r.

w sprawie przekazania skargi Staroście Wołomińskiemu


Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pana Jana S. z dnia 11.04.2018r. na Sekretarz Powiatu Wołomińskiego.
2. Przekazuje się skargę Staroście Wołomińskiemu jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana Jana S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 11.07.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 13.07.2018 r., godz. 08.37
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 13.07.2018 r., godz. 08.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.07.2018 r., godz. 08.37Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1791 razy.