Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

L Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

05.07.2018r., godz. 13.00, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
4. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24 maja 2018r.
5. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 18 czerwca 2018r.
6. Roczne Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2017 Powiatowego Programu Przeciwdziałania przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017. (druk nr 585)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński. (druk nr 586)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok. (druk nr 587)
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 585
  Sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2017 Powiatowego Programu Przeciwdziałania przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017
 • Druk nr 586
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
 • Druk nr 587
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Druk nr 587 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Druk nr 587 - tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Druk nr 587 - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018
 • Druk nr 587 - tabela 4
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018
 • Druk nr 587 - tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018
 • Druk nr 587 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 28.06.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.06.2018 r., godz. 13.40
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.06.2018 r., godz. 13.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.06.2018 r., godz. 13.42Małgorzata JeznachEdycja strony
28.06.2018 r., godz. 13.41Małgorzata JeznachEdycja strony
28.06.2018 r., godz. 13.40Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1843 razy.