Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIX – 573/2018

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XLIX – 573/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego


Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995, z późn. zm.) w zw. z art. 9 ust. 2, art. 36 ust. 1 – 4, art. 37 ust. 3, art. 38 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 902, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie Starosty Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego:
1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości maksymalnej kwoty wynagrodzenia przewidzianej dla Starosty w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
2) dodatek funkcyjny w wysokości maksymalnej kwoty dodatku przewidzianego dla Starosty w powiecie powyżej 120 tys. mieszkańców, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych;
3) do wyżej wymienionych kwot przysługuje:
a) dodatek specjalny w wysokości 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego;
b) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości ustawowo określonej.


§ 2

Traci moc Uchwała Nr II-14/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla Starosty Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 19.05.2018r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 25.06.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 25.06.2018 r., godz. 15.11
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 25.06.2018 r., godz. 15.11
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
25.06.2018 r., godz. 15.11Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1906 razy.