Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

OBWIESZCZENIE STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO

Dotyczy wszczęcia postępowania dotyczącego rozbudowy ul. Mazowieckiej w Załubicach Starych
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO


Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia


o wszczęciu na wniosek Zarządu Powiatu Wołomińskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika P. Piotra Szydłowskiego, złożony w dniu 07.06.2018 r., postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.27.2018 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4338W (ul. Mazowiecka) w Starych Załubicach na odcinku od dz. nr ew. 269/14 do dz. nr ew. 283/5 obręb 0021, Stare Załubice, gm. Radzymin”.

Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Powiatu Wołomińskiego, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 167/2 (167/5, 167/6), 167/4 (167/7, 167/8), 243/3 (243/5, 243/6, 243/7) w obrębie 0021-Stare Załubice, jedn. ewid. 143409¬_5 Radzymin obszar wiejski.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę sieci uzbrojenia terenu niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego ew. nr: 281/5, 281/8, 280/1, 489/1 w obrębie 0021-Stare Załubice, jedn. ewid. 143409¬_5 Radzymin obszar wiejski.


Z aktami sprawy i zakresem wymienionego wyżej zamierzenia inwestycyjnego można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 105 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16, gdzie można również zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Starosta Wołomiński, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 21.06.2018 r., godz. 09.55
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 21.06.2018 r., godz. 09.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.06.2018 r., godz. 09.55Beata MizerskaEdycja strony
21.06.2018 r., godz. 09.55Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 1455 razy.