Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLIX Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

18.06.2018r., godz. 13.00, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2017. (druk nr 576)
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wołomińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017. (druk nr 577)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. (druk nr 578)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Tłuszcz na montaż klimatyzacji w filii Wydziału Komunikacji w Tłuszczu. (druk nr 579)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania
z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki. (druk nr 580)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030. (druk nr 581)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok. (druk nr 582)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie. (druk nr 583)
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Informacje Przewodniczącego Rady.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 11.06.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 12.06.2018 r., godz. 08.44
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 12.06.2018 r., godz. 08.49
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.06.2018 r., godz. 08.49Małgorzata JeznachEdycja strony
12.06.2018 r., godz. 08.44Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2614 razy.