Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 27.03.2018r. wpłynęło do Rady Powiatu Wołomińskiego Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 19.03.2018r. (sygn. akt RPW.1510.9.2018) przekazujące, celem rozpoznania, pismo z zarzutami Skarżącego w części skierowane do Starostwa Powiatowego w Wołominie dotyczące postępowania w procedurze zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Rz., stanowiącej działkę ewidencyjną .....z obrębu.....

Skarżący zarzuca organowi:

• Iż w trakcie postepowania zwrotowego działki pozbawił Skarżącego przymiotu strony
• Wydał decyzję o zwrocie działki uprzednim właścicielom, pomimo braku podstaw

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z zarzutami skarżącego, dokumentacją w sprawie oraz wyjaśnieniami Starosty wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną, z uwagi na fakt iż:

Skarżący kwestionuje prawomocność decyzji, która z dniem 13.05.2014 roku stała się decyzją ostateczną. Wcześniej była bezskutecznie zaskarżana przez Niego samego oraz Prezydenta m.st. Warszawy.

Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 11.50
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 11.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2018 r., godz. 11.50Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1213 razy.