Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVIII - 561/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl
UCHWAŁA NR XLVIII - 561/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2018r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Programu Powiatowej Karty Rodziny TAKrodzina.pl


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868, z późn. zm.) oraz art. 19 pkt 16 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XXI-235/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Programu Polityki Prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr XXIII-259/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia Programu Powiatowej Karty Rodziny TAK.rodzina.pl, zmienioną Uchwałą Nr XXX-317/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. i Uchwałą Nr XXXIV-380/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXXIX-458/2014 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 27 marca 2014, w następujący sposób:
1) zmienia się załącznik nr 2 nadając mu brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    WNIOSEK O WYDANIE/PRZEDŁUŻENIE* WAŻNOŚCI POWIATOWEJ KARTY RODZINY

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 28.05.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 11.44
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 11.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2018 r., godz. 11.44Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1699 razy.