Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVIII - 558/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wołomińskim i Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań przy realizacji zadania dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4343W z drogą krajową nr 50 w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów
UCHWAŁA NR XLVIII - 558/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wołomińskim i Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań przy realizacji zadania dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4343W z drogą krajową nr 50 w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów


Na podstawie art. 12 pkt 4 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 6 i pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiat Wołomiński porozumienia o współpracy partnerskiej ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań przy realizacji zadania dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4343W z drogą krajową nr 50 w lokalizacji km 251+419 w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów.
2. Celem wspólnej realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 jest poprawa płynności oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego na drodze krajowej nr 50 w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 4343W.


§ 2

Szczegółowe warunki oraz uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron zostaną określone w porozumieniu zawartym pomiędzy Powiatem Wołomińskim i Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 28.05.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 11.10
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 11.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2018 r., godz. 11.10Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1919 razy.