Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVIII – 556/2018

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
UCHWAŁA NR XLVIII – 556/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie przez Powiat Wołomiński prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 1140/4, obręb Stary Kraszew, o powierzchni 0,05 ha, położonej w gminie Klembów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00061341/9.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 28.05.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 11.02
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 30.05.2018 r., godz. 11.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
30.05.2018 r., godz. 11.02Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1859 razy.