Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLVIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

24.05.2018r., godz. 13.00, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLVII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 kwietnia 2018r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017. (druk nr 563)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczny radnych wybieranych w okręgach wyborczych. (druk nr 564)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński. (druk nr 565)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali w budynku głównym i terenu zewnętrznego przyległego do budynku głównego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na outsourcing świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej. (druk nr 566)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania. (druk nr 567)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wołomińskim i Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań przy realizacji zadania dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4343W z drogą krajową nr 50 w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów. (druk nr 568)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030. (druk nr 569)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok. (druk nr 570)
13. Interpelacje i zapytania radnych.
14. Informacje Przewodniczącego Rady.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 563
  Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017
 • Druk nr 564
  Projekt uchwały w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczny radnych wybieranych w okręgach wyborczych
 • Druk nr 565
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Powiat Wołomiński
 • Druk nr 566
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokali w budynku głównym i terenu zewnętrznego przyległego do budynku głównego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na outsourcing świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej
 • Druk nr 567
  Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania
 • Druk nr 568
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Wołomińskim i Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań przy realizacji zadania dotyczącego przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej nr 4343W z drogą krajową nr 50 w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów
 • Druk nr 569
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
 • Druk nr 570
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Druk nr 570 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Druk nr 570 - tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Druk nr 570 - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018
 • Druk nr 570 - tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku
 • Druk nr 570 - tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018
 • Druk nr 570 - tabela 6
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2018

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 17.05.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 17.05.2018 r., godz. 11.46
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 17.05.2018 r., godz. 11.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.05.2018 r., godz. 11.47Małgorzata JeznachEdycja strony
17.05.2018 r., godz. 11.46Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1960 razy.