Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVII - 554/2018

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi J. J. – K. wraz z odpowiedzią na skargę
UCHWAŁA NR XLVII - 554/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi J. J. – K. wraz z odpowiedzią na skargę


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę z dnia 20 kwietnia 2018 r. Pani J. J. - K. na Uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLIV – 508/2018 z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji.


§ 2

Projekt odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.


§ 4

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Powiatu do ustanowienia pełnomocnika procesowego, który będzie reprezentował Radę Powiatu Wołomińskiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.


§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 30.04.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.59
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2018 r., godz. 15.59Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2035 razy.