Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVII – 552/2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XLVII – 552/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpoznaniu skargi z dnia 12.03.2018 r. na Starostę Wołomińskiego dotyczącej rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę skarżącego i Powiatu Wołomińskiego oraz niewypełniania obowiązków wynikających z przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za bezzasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 30.04.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.53
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2018 r., godz. 15.53Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2058 razy.