Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

Uzasadnienie
W dniu 18.01.2018 r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego skarga Pana M. O. z dnia 17.01.2018 r. na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. M. Konopnickiej w Wołominie (od 1 września 2017 r. – Szkoła Podstawowa Specjalna im. M. Konopnickiej w Radzyminie przy ul. Komunalnej 8).
Zarzut sformułowany przez Skarżącego jest powielonym zarzutem ze skargi z 4.07.2017 r. r. (poz. 6 na 15 zarzutów), który był przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez pracowników Starostwa Powiatowego w Wołominie – kontrolujący nie stwierdzili rażącego naruszenia prawa ze strony dyrektora szkoły. Zarzut w skardze został rozpatrzony już wcześniej przez Radę.
Nie ma podstaw do wznowienia postępowania sprawdzającego zasadność tego zarzutu i oddala skargę w całości uznając ją za bezzasadną.
Jednocześnie informuje się Skarżącego, że zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostanie uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazana w odpowiedzi na skargę, a Skarżący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko, z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania Skarżącego.

Wobec powyższego Rada postanawia jak na wstępie.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.45
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2018 r., godz. 15.45Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1349 razy.