Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVII - 550/2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie
UCHWAŁA NR XLVII - 550/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana M. O. z 17 stycznia 2018 r. na Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie, od 1 września 2017 r. – Szkoły Podstawowej Specjalnej im. M. Konopnickiej w Radzyminie, ul. Komunalna 8, Rada Powiatu Wołomińskiego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Komisji Rewizyjnej, uznaje skargę za bezzasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana M. O. o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały, wraz z uzasadnieniem.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 30.04.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.44
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.44
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2018 r., godz. 15.44Małgorzata JeznachEdycja strony
02.05.2018 r., godz. 15.44Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1998 razy.