Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Załącznik

UZASADNIENIE STANOWISKA RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
W dniu 19 lutego 2018r. wpłynęła do Rady Powiatu Wołomińskiego petycja Pana M. R. z dnia 16 lutego 2018r. dotycząca trasy tramwajowej z Dworca Wschodniego przez Zacisze Wilno Targówek do Ząbek.

Po dokonaniu analizy przedmiotowego pisma, Rada Powiatu Wołomińskiego stwierdza co następuje:

1. Miasto Ząbki jest jedną z najszybciej rozwijających się miejscowości powiatu wołomińskiego, a także innych podwarszawskich miejscowości. Położenie w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy stanowi zaplecze kapitału ludzkiego dla m.st. Warszawy, który spowodował wzrost inwestycji mieszkaniowych oraz gwałtowny napływ mieszkańców.
2. Istniejąca infrastruktura komunikacyjna nie jest adekwatna do rzeczywistego zapotrzebowania mieszańców Miasta Ząbki. Powstanie linii tramwajowej zmniejszy liczbę samochodów wjeżdżających w granice Warszawy, przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu, a także ograniczenia stale zwiększającego się ruchu pojazdów na drogach lokalnych.
3. Propozycja złożona w petycji dotycząca wybudowania trasy tramwajowej od dworca Warszawa Wschodnia w kierunku Ząbek jest postulowana nie tylko przez mieszkańców, ale także przez władze samorządowe Miasta Ząbki i Powiatu Wołomińskiego.
4. Rada Powiatu Wołomińskiego popiera petycję w zakresie działań zmierzających do wybudowania trasy tramwajowej oraz innych rozwiązań dotyczących układu komunikacyjnego północno-wschodniej części województwa mazowieckiego.
5. Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje podjętą przez mieszkańców inicjatywę za godną uwagi i wsparcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.38
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 15.38
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2018 r., godz. 15.38Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1271 razy.