Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVII - 531/2018

zmieniająca Uchwałę Nr II-11/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu
UCHWAŁA NR XLVII - 531/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 26 kwietnia 2018r.

zmieniająca Uchwałę Nr II-11/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia składu stałych Komisji Rady Powiatu


Na podstawie art. 17 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1868, z późn. zm.) w związku z § 24 ust. 1 Statutu Powiatu Wołomińskiego przyjętego Uchwałą Nr IX-100/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 13 lipca 2015 r. (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2015 r. poz. 6764) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1
W składach komisji Rady Powiatu Wołomińskiego określonych Uchwałą Nr II-11/2015 z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia składu komisji stałych Rady Powiatu Wołomińskiego, zmienionej Uchwałą Nr V-52/2015 z dnia 19 marca 2015r., Uchwałą Nr VI-72/2015 z dnia 16 kwietnia 2015 r. oraz Uchwałą Nr VII-84/2015 z dnia 28 maja 2015r. wprowadza się następujące zmiany:

1) z Komisji Finansowej odwołuje się Sylwię Matusiak;
2) z Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej odwołuje się Sylwię Matusiak;
3) do Komisji Finansowej powołuje się Henryka Woźniaka;
4) do Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Prorodzinnej powołuje się Henryka Woźniaka.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 30.04.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 09.58
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 09.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2018 r., godz. 09.58Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1782 razy.