Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVI - 524/2018

w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński dla Gminy Jadów na modernizację budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Urlach
UCHWAŁA NR XLVI - 524/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński dla Gminy Jadów na modernizację budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Urlach


Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Powiat Wołomiński udziela Gminie Jadów w roku 2018 pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych) na wykonanie zadania dotyczącego modernizacji budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Urlach.


§ 2

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Jadów a Powiatem Wołomińskim.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.03.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 26.03.2018 r., godz. 16.52
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 26.03.2018 r., godz. 16.53
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.03.2018 r., godz. 16.53Małgorzata JeznachEdycja strony
26.03.2018 r., godz. 16.52Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1883 razy.