Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLVI – 521/2018

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości
UCHWAŁA NR XLVI – 521/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

1. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres 3 lat z Marzeną Fierek, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Wydawnictwo Art – Grafiti Marzena Fierek, części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Wołomińskiego o powierzchni 0,4 m2, oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 165/5, obręb 0028, 28, położonej w Wołominie przy ul. Prądzyńskiego 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr WA1W/00033578/4, w granicach oznaczonych literami A – B, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
2. Zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości opisanej w ust. 1 nastąpi w celu umożliwienia dalszego korzystania dzierżawcy ze znajdującej się na niej gabloty informacyjnej.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 26.03.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 26.03.2018 r., godz. 16.42
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 26.03.2018 r., godz. 16.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.03.2018 r., godz. 16.42Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2033 razy.