Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLVI Sesja

z 22.03.2018r.

Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XLVI – 521/2018
  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości
 • UCHWAŁA NR XLVI - 522/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, zwanego projektem ASI
 • UCHWAŁA NR XLVI - 523/2018
  w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne
 • UCHWAŁA NR XLVI - 524/2018
  w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński dla Gminy Jadów na modernizację budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Urlach
 • UCHWAŁA NR XLVI – 525/2018
  zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki
 • UCHWAŁA NR XLVI – 526/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
 • UCHWAŁA NR XLVI - 527/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • UCHWAŁA NR XLVI - 528/2018
  w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 roku
 • UCHWAŁA NR XLVI – 529/2018
  w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2017 „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021”
 • UCHWAŁA NR XLVI – 530/2018
  w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego dotyczącego konieczności podjęcia działań przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu wzdłuż drogi S8 na terenie powiatu wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 26.03.2018 r., godz. 16.40
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 02.05.2018 r., godz. 09.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
02.05.2018 r., godz. 09.56Małgorzata JeznachEdycja strony
26.03.2018 r., godz. 16.40Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3136 razy.