Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego z dnia 15.03.2018 r.

Starosta Wołomiński zawiadamiao wydaniu w dniu 15 marca 2018 r. dla Burmistrza Tłuszcza decyzji Nr 9pz/2018 znak WAB.6740.14.55.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Irysowej w Dzięciołach, gmina Tłuszcz, na odcinku od ul. Zawilcowej do dz. nr ew. 561”.
OBWIESZCZENIE
STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO


Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, ze zm.)

Starosta Wołomiński
zawiadamia

o wydaniu w dniu 15 marca 2018 r. dla Burmistrza Tłuszcza decyzji Nr 9pz/2018 znak WAB.6740.14.55.2017, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Budowa drogi gminnej ul. Irysowej w Dzięciołach, gmina Tłuszcz, na odcinku od ul. Zawilcowej do dz. nr ew. 561”.


Działki usytuowania obiektu:
• w projektowanym pasie drogowym, do przejęcia pod inwestycję (tłustym drukiem – numery działek przeznaczone do przejęcia pod inwestycję na rzecz Gminy Tłuszcz, w nawiasach – numery działek po podziale):
 ew. nr: 556 (556/1, 556/2), 557 (557/1, 557/2), 558 (558/1, 558/2), 559 (559/1, 559/2), 560 (560/1, 560/2), 561 (561/1, 561/2), 562 (562/1, 562/2) w obrębie 0004 Dzięcioły, jedn. ewid. 143411_5 Tłuszcz - obszar wiejski.

Działki przeznaczone pod budowę lub przebudowę innych dróg publicznych niewchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
 ew. nr: 555 w obrębie 0004 Dzięcioły, jedn. ewid. 143411_5 Tłuszcz - obszar wiejski.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję - Starosty Wołomińskiego, 05-200 Wołomin, ul. Prądzyńskiego 3, w terminie 14 dni od dnia uznania obwieszczenia za doręczone w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 Wydział Budownictwa, parter, pokój nr 106 w godzinach przyjęć interesantów tj. pn. 10-18, wt. 12-16, śr. 8-16, czw. 12-16, pt. 8-16.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Beata Mizerska, data: 22.03.2018 r., godz. 13.34
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 22.03.2018 r., godz. 13.35
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.03.2018 r., godz. 13.35Beata MizerskaEdycja strony
22.03.2018 r., godz. 13.34Beata MizerskaDodanie strony

Strona oglądana: 1463 razy.