Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLVI Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

22.03.2018r., godz. 13.00, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 lutego 2018r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości. (druk nr 527)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 n.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, zwanego projektem ASI. (druk nr 528)
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne.
(druk nr 529)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński dla Gminy Jadów na modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach. (druk nr 530)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki, z późn. zmianami. (druk nr 531)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030. (druk nr 532)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok. (druk nr 533)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 roku. (druk nr 534)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2017 “Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021”. (druk nr 535)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego dotyczącego konieczności podjęcia działań przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu wzdłuż drogi S8 na terenie powiatu wołomińskiego. (druk nr 536)
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Informacje Przewodniczącego Rady.
17. Sprawy różne.
18. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 527
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości.
 • Druk nr 528
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII-127/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Powiat Wołomiński do projektu konkursowego realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji, zwanego projektem ASI.
 • Druk nr 529
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Gminie Poświętne zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy chodnika w msc. Ostrowik, gm. Poświętne.
 • Druk nr 530
  Projekt uchwały w sprawie przekazania środków przez Powiat Wołomiński dla Gminy Jadów na modernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach.
 • Druk nr 531
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Marki zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego rozbudowy drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach, na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki, z późn. zmianami.
 • Druk nr 532
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030.
 • Druk nr 533
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok.
 • Druk nr 533 - tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Druk nr 533 - tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2018
 • Druk nr 533 - tabela 3
  PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2018
 • Druk nr 533 - tabela 4
  Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku
 • Druk nr 533 - tabela 5
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2018
 • Druk nr 533 - załącznik 1
  Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
 • Druk nr 534
  Projekt uchwały w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
 • Druk nr 535
  Projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji w 2017 “Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021”.
 • Druk nr 536
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Powiatu Wołomińskiego dotyczącego konieczności podjęcia działań przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu wzdłuż drogi S8 na terenie powiatu wołomińskiego.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 15.03.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 15.03.2018 r., godz. 12.48
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 15.03.2018 r., godz. 13.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.03.2018 r., godz. 13.17Małgorzata JeznachEdycja strony
15.03.2018 r., godz. 12.52Małgorzata JeznachEdycja strony
15.03.2018 r., godz. 12.52Małgorzata JeznachEdycja strony
15.03.2018 r., godz. 12.48Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2124 razy.