Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLV – 520/2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XLV – 520/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana T. N. z dnia 24.11.2017 r. na Starostę Wołomińskiego w związku z brakiem odpowiedzi na pismo w sprawie realizacji inwestycji drogowej w miejscowości Stasiopole gmina Dąbrówka oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę za bezzasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana T. N. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 27.02.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 10.28
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 10.28
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2018 r., godz. 10.28Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2125 razy.