Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLV – 519/2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XLV – 519/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana P. Z. z dnia 22.01.2018 r. na Zarząd Powiatu Wołomińskiego oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Bezpieczeństwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Rada Powiatu Wołomińskiego uznaje skargę za bezzasadną.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana P. Z. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 27.02.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 10.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 10.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2018 r., godz. 10.23Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2139 razy.