Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Powiatu zmienia Uchwałę Nr XXXVI – 339/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 24.05.2017 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu w zakresie dotyczącym wysokości emisji w roku 2017 i 2018. Niewykorzystane w roku 2017 środki z emisji w wysokości 4.000.000 zł przesuwa się na rok 2018. Takie działanie pozwoli na pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie deficytu budżetowego wynikającego z planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych w 2018 roku. Niniejszą uchwałą zmieniamy również przeznaczenie emisji dodając do katalogu zadań finansowanych obligacjami również zadania oświatowe.
Nie ulegają zmianom terminy wykupu obligacji, a więc nie będzie dokonywana zmiana WPF w latach 2019-2030 .
Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianom tj. termin wykupu, możliwość wcześniejszego wykupu.
Niniejsza uchwała nie wpływa na indywidualny wskaźnik spłaty długu wyliczony w oparciu o art. w oparciu o art. 243 ufp., nie zwiększa również wysokości długu na dzień 31.12.2018r.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 09.14
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 09.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2018 r., godz. 09.14Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1257 razy.