Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLV - 514/2018

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na prowadzenie badań słuchu, doboru i sprzedaży aparatów słuchowych dla dzieci i dorosłych
UCHWAŁA NR XLV - 514/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem powierzchni w budynku głównym Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na prowadzenie badań słuchu, doboru i sprzedaży aparatów słuchowych dla dzieci i dorosłych


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 160, z późn. zm.) w związku z § 4 ust. 2 Uchwały Nr XV-146/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych stanowiących własność, będących w użytkowaniu lub użytkowaniu wieczystym Szpitala Powiatowego w Wołominie – SZPZOZ, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na wynajem na okres 5 lat powierzchni 16,4 m2 na parterze budynku głównego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie z przeznaczeniem na prowadzenie badań słuchu, doboru i sprzedaży aparatów słuchowych dla dzieci i dorosłych podmiotowi zewnętrznemu wybranemu w postępowaniu konkursowym.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wołomińskiego Halina Bonecka, data: 27.02.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 09.10
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.02.2018 r., godz. 09.10
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.02.2018 r., godz. 09.10Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1785 razy.