Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Rok 2018


Podstrony:
 • UCHWAŁA NR XLIV – 507/2018
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 06.02.2018r. poz. 1198) częściowo uchylona na podstawie uchwały Nr 5.94.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018r.
 • UCHWAŁA NR XLIV - 508/2018
  w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 06.02.2018r. poz. 1201) częściowo uchylona na podstawie uchwały Nr 5.95.2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 lutego 2018r.
 • UCHWAŁA NR XLVII - 546/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIV - 507/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 04.06.2018r. poz. 5861)
 • UCHWAŁA NR XLVII - 547/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XLIV - 508/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 04.06.2018r. poz. 5862)
 • UCHWAŁA NR XLVIII - 555/2018
  w sprawie podziału powiatu wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 30.05.2018r. poz. 5725)
 • UCHWAŁA NR XLVIII - 557/2018
  w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 30.05.2018r. poz. 5726)
 • UCHWAŁA NR LII - 584/2018
  w sprawie nadania imienia Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wołominie oraz zmiany statutu nadanego Uchwałą Nr XXX - 337/2013 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 czerwca 2013 r. (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 03.09.2018r. poz. 8327)
 • UCHWAŁA NR LIII - 592/2018
  zmieniająca Uchwałę Nr XL-372/2017 z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 24.09.2018r. poz. 8967)
 • UCHWAŁA NR LIII - 594/2018
  w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli i specjalistów, zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym, obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wołomiński (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 24.09.2018r. poz. 8968)
 • UCHWAŁA NR LIII – 595/2018
  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 24.09.2018r. poz. 8968)
 • UCHWAŁA NR LIV - 599/2018
  w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 25.10.2018r. poz. 10149)
 • UCHWAŁA NR LIV – 600/2018
  zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Wołomińskiego w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 29.10.2018r. poz. 10317)
 • UCHWAŁA NR LIV – 604/2018
  w sprawie obowiązujących w 2019 roku, wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na terenie powiatu wołomińskiego (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 25.10.2018r. poz. 10150)
 • UCHWAŁA NR II - 12/2018
  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia obowiązującej w 2019 r. wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 20.12.2018r. poz. 12948)
 • UCHWAŁA NR II – 13/2018
  w sprawie utworzenia ciągu drogowego drogi powiatowej z ul. Sosnowej i Tadeusza Kościuszki zlokalizowanych na terenie Miasta Marki (Dz. U. Woj. Mazowieckiego z 20.12.2018r. poz. 12949)

Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.02.2018 r., godz. 13.48
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.02.2018 r., godz. 13.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.02.2018 r., godz. 13.48Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 7888 razy.