Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIV - 506/2018

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
UCHWAŁA NR XLIV - 506/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 29 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Uchwala się Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.


§ 2

Traci moc Uchwała XVI-157/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik
    STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W WOŁOMINIE

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 01.02.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 05.02.2018 r., godz. 12.15
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 05.02.2018 r., godz. 12.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.02.2018 r., godz. 12.15Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1836 razy.