Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLIV Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

29.01.2018r., godz. 13.00, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017.(druk nr 496)
6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wołomińskiego w 2017 roku. (druk nr 497)
7. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie za rok 2017. (druk nr 498)
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wołominie za rok 2017. (druk nr 499)
9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie za rok 2017. (druk nr 500)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce. (druk nr 501)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę powierzchni w budynku Bakteriologii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. (druk nr 502)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 503)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 504)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 505 )
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 506)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 507)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 508)
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 509 )
19. Rozpatrzenie projektu uchwał w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej. (druk nr 510)
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych. (druk nr 511)
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie. (druk nr 512)
22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. (druk nr 513)
23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji. (druk nr 514)
24. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030. (druk nr 515)
25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok. (druk nr 516)
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Informacje Przewodniczącego Rady.
28. Sprawy różne.
29. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 496
  Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017
 • Druk nr 497
  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Wołominie oraz stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wołomińskiego w 2017 roku
 • Druk nr 498
  Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Wołominie za rok 2017
 • Druk nr 499
  Sprawozdanie z działalności Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Wołominie za rok 2017
 • Druk nr 500
  Sprawozdanie z działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Wołominie za rok 2017
 • Druk nr 501
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Kobyłka zadania z zakresu dróg publicznych, dotyczącego budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo – rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego w Kobyłce
 • Druk nr 502
  Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę powierzchni w budynku Bakteriologii Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie na prowadzenie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej
 • Druk nr 503
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Dąbrówka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 504
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Klembów w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 505
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Marki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 506
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Poświętne w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 507
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Radzymin w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 508
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Gminy Tłuszcz w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 509
  Projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Ząbki w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 510
  Projekt uchwał w sprawie pomocy finansowej w ramach Programu polityki prorodzinnej w Powiecie Wołomińskim TAKrodzina.pl na realizację zadań Miasta Zielonka w zakresie zadań polityki prorodzinnej
 • Druk nr 511
  Projekt uchwały w sprawie powierzenia Miastu Zielonka prowadzenia zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych
 • Druk nr 512
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
 • Druk nr 512 - załącznik
  Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie
 • Druk nr 513
  Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
 • Druk nr 513 - raport
  Raport podsumowujący konsultacje społeczne
 • Druk nr 513 - załączniki
  Załączniki nr 1, 2, 3, 4 do uchwały
 • Druk nr 514 - raport
  Raport podsumowujący konsultacje społeczne
 • Druk nr 514 - załączniki
  Załączniki nr 1, 2, 3, 4, 5 do uchwały
 • Druk nr 514
  Projekt uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
 • Druk nr 515
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-483/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
 • Druk nr 516
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLIII-484/2017 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Druk nr 516 - tabela nr 1
 • Druk nr 516 - tabela nr 2
 • Druk nr 516 - tabela nr 3
 • Druk nr 516 - tabela nr 4
 • Druk nr 516 - załącznik nr 1

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 22.01.2018 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 22.01.2018 r., godz. 17.37
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 23.01.2018 r., godz. 08.59
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.01.2018 r., godz. 08.59Małgorzata JeznachEdycja strony
23.01.2018 r., godz. 08.59Małgorzata JeznachEdycja strony
22.01.2018 r., godz. 17.38Małgorzata JeznachEdycja strony
22.01.2018 r., godz. 17.37Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 3478 razy.