Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVIII-233/05

w sprawie: wyboru banku obsługującego budżet Powiatu
Uchwała Nr XXVIII-233/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 lipca 2005 r.


w sprawie: wyboru banku obsługującego budżet Powiatu


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 134 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

1. Wybiera się Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Regionalny Oddział Korporacyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 35/41 jako wykonujący bankową obsługę budżetu Powiatu.

2. Wyboru dokonuje się w oparciu o przeprowadzony przetarg nieograniczony ogłoszony
na podstawie Uchwały Nr II-41/2005 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 30 maja 2005r.
w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na bankową obsługę Powiatu Wołomińskiego i jego jednostek organizacyjnych.

3. Zasady wykonywania obsługi bankowej określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem a wybranym bankiem.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.08.2005 r., godz. 11.56
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 05.08.2005 r., godz. 11.56
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.08.2005 r., godz. 11.56Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2572 razy.