Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Uchwała Nr XXVIII-229/05

w sprawie: opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego SZPZOZ w Wołominie
Uchwała Nr XXVIII-229/05
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia 26 lipca 2005 r.


w sprawie: opinii do projektu programu restrukturyzacyjnego SZPZOZ w Wołominie.


Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 78, poz. 684) uchwala się co następuje:


§ 1

Opiniuje się pozytywnie projekt programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Wołominie ul. Gdyńska 1/3 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, przekazany przy wniosku zakładu z dnia 15 lipca 2005 r.


§ 2

Opinia zawarta w § 1 zostaje wyrażona dla potrzeb Wojewody Mazowieckiego, jako organu restrukturyzacyjnego wydającego decyzje o warunkach restrukturyzacji na podstawie opinii o przedstawionym projekcie programu restrukturyzacyjnego.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Pazio, data: 05.08.2005 r., godz. 11.43
Ostatnia aktualizacja:Katarzyna Pazio, data: 05.08.2005 r., godz. 11.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
05.08.2005 r., godz. 11.43Katarzyna PazioDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2694 razy.