Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIII – 491/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XLIII – 491/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana W. S. z dnia 30.10.2017r. na działania Starosty Wołomińskiego dotyczącej nienależytego wykonywania obowiązków, wielokrotnego rażącego naruszenia praworządności, naruszenia interesów skarżącego oraz działania na szkodę Powiatu Wołomińskiego polegającego na wielokrotnym poświadczeniu nieprawdy, Rada Powiatu Wołomińskiego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.12.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2017 r., godz. 12.47
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2017 r., godz. 12.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2017 r., godz. 12.47Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1899 razy.