Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIII - 488/2017

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
UCHWAŁA NR XLIII - 488/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017


Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Ustala się:
1. Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
2. Plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ostateczny termin z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 2

Środki finansowe niewykorzystane w terminie, określonym w załączniku Nr 1 podlegają przekazaniu na dochody budżetu Powiatu.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Załącznik 1
    Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego
  • Uzasadnienie

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.12.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2017 r., godz. 11.57
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2017 r., godz. 11.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2017 r., godz. 11.57Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2184 razy.