Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLIII - 485/2017

zmieniająca Uchwałę Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
UCHWAŁA NR XLIII - 485/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 223 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z art. 229 ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje :


§ 1

W Uchwale Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania, z późn. zm., dokonuje się zmiany nazw jednostek:
- w § 1 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie „Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej w Radzyminie”,
- w § 1 ust 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie „Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Wołominie”,
- w § 1 ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie „Publiczny Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 w Nowych Załubicach”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:
  • Uzasadnienie
    Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady Powiatu Wołomińskiego o uaktualnienie nazw jednostek organizacyjnych Powiatu.

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 21.12.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2017 r., godz. 11.18
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.12.2017 r., godz. 11.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2017 r., godz. 11.18Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2056 razy.