Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

XLIII Sesja Rady Powiatu Wołomińskiego

19.12.2017r., godz. 13.00, Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 1
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad i rozpatrzenie wniosków w sprawie ewentualnych zmian.
3. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 23 listopada 2017r.
4. Sprawozdanie Zarządu z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030. (druk nr 476)
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok. (druk nr 477)
a) omówienie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami,
b) przedstawienie przez Zarząd opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie zbiorczej opinii Komisji Finansowej,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji Finansowej oraz dyskusja i głosowanie nad wnioskami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonymi przez Komisję Finansową a także nad autopoprawkami do projektu uchwały budżetowej zgłoszonymi przez Zarząd Powiatu,
e) dyskusja i głosowanie nad wnioskami mniejszości ujętymi w opinii zbiorczej Komisji Finansowej, które nie zostały uwzględnione przez Zarząd (nie poddaje się pod głosowanie wniosków, które nie uzyskały aprobaty Zarządu z powodu zwiększenia deficytu budżetowego, wynikającego ze zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków),
f) głosowanie nad przyjęciem uchwały budżetowej wraz ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. (druk nr 485)
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII-270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030. (druk nr 486)
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok. (druk nr 487)
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. (druk nr 488)
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 4343W Borzymy – Starowola. (druk nr 489)
12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2017 roku. (druk nr 490)
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok. (druk nr 491)
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 492)
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 493)
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 494)
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego. (druk nr 495)
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Informacje Przewodniczącego Rady.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie obrad.

Podstrony:
 • Druk nr 476
  Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2018-2030
 • Druk nr 477
  Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Druk nr 485
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr VII-75/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 28 maja 2015r. w sprawie określenia jednostek budżetowych, które mogą gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzenia planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania
 • Druk nr 486
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII-270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030
 • Druk nr 487
  Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXVII-271/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wołomińskiego na 2017 rok.
 • Druk nr 487-tabela 1
  Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Druk nr 487-tabela 2
  Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Wołomińskiego na rok 2017
 • Druk nr 487-tabela 3
  Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w roku 2017
 • Druk nr 487-załącznik 1
  Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na rok 2017
 • Druk nr 488
  Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
 • Druk nr 488 - załącznik 1
  Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017
 • Druk nr 489
  Projekt uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 4343W Borzymy – Starowola
 • Druk nr 489 - załącznik 1
  Graficzny przebiegi drogi powiatowej nr 4343W Borzymy – Starowola
 • Druk nr 490
  Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2017 roku
 • Druk nr 491
  Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wołomińskiego na 2018 rok
 • Druk nr 492
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • Druk nr 493
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • Druk nr 494
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego
 • Druk nr 495
  Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 12.12.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 12.12.2017 r., godz. 12.46
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 12.12.2017 r., godz. 12.48
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
12.12.2017 r., godz. 12.48Małgorzata JeznachEdycja strony
12.12.2017 r., godz. 12.46Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 2641 razy.