Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

Powiat Wołomiński prosi o złożenie oferty na dostawę artykułów eksploatacyjnych do samochodów, pojazdów i maszyn na potrzeby Starostwa Powiatu Wołomińskiego na 2018 r.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 20.12.2017 r. do godz. 12.00
Dodano odpowiedź
ZAPYTANIE OFERTOWE
I.NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Powiat Wołomiński
adres: ul. Prądzyńskiego 3,
05-200 Wołomin
telefon/fax: (22) 776-50-93
e-mail: bzp@powiat-wolominski.pl


II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Zapytanie ofertowe w formie ogłoszenia o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 €

III. PODSTAWA PRAWNA
1. „Regulamin udzielania zamówień o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póź. zm) ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 euro.

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Nazwa zadania: dostawa artykułów eksploatacyjnych do samochodów, pojazdów i maszyn na potrzeby Starostwa Powiatu Wołomińskiego na 2018 r .
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres zadania obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych wg poniższego wykazu:
L.p. Nazwa artykułu Ilość
Jednostka miary
litry /sztuki Wielkość opakowania
1. Olej przekładniowy 80W/90 100 L 5L
2. Olej silnikowy 5W/40 benz/diesel 11/50 Szt./L 4-5L
3. Olej silnikowy 10W/40 benz/diesel 40/180 Szt./L 4-5L
4. Olej silnikowy 15W/40 benz/diesel 40/180 Szt./L 4-5L
5. Olej silnikowy 30W/40 diesel 40/180 Szt./L 5L
6. Olej hydrauliczny L-HŁ-46 60/300 Szt./L 5L


7. Olej do prowadnicy łańcucha piły spalinowej 150 L 5L
8. Olej mieszalny do pił spalinowych 200 L 1L
9. Płyn do chłodnic 250 L 5L

10. Zapach/odświeżacz powietrza 40 Szt. 7ml
11. Płyn do mycia szyb 15 Szt.
0,7L
12. Płyn do czyszczenia deski rozdzielczej 30 Szt. 0,7L
13. Płyn hamulcowy DOT-3 25 Szt. 0,5L
14. Płyn hamulcowy DOT-4 25 Szt. 0,5L
15. Olej do wspomagania 150 L 5L
16. Płyn do spryskiwaczy zimowy 200 L 5L
17. Płyn do spryskiwaczy leni 200 L 5L
18. Woda destylowana 30 L 5L
19. Denaturat 2 L 0,5L
20. Odmrażacz do szyb 30 Szt. 0,7L
21. Dodatek do oleju napędowego 70 L 1L
22. Smar w aerozolu typu WD-40 25 Szt. 0,45L
23. Dodatek do ON A-DBLUE 7 Szt. 18L
3. Wymagania dodatkowe : odbiór dostawy partiami, w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez osobę upoważnioną zapotrzebowania.

V. MIEJSCE DOSTAWY :
Zagościniec, ul. Asfaltowa 1, 05-200 Wołomin, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, w terminie do 28.12.2018 od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty z umowy.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, kancelaria, 05 – 200 Wołomin do dnia 20.12.2017 r. do godz. 12.00
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
j.w
Oznakowanie oferty następujące:
• dane oferenta (nazwa, siedziba)
dotyczy: dostawa artykułów eksploatacyjnych do samochodów, pojazdów i maszyn na potrzeby Starostwa Powiatu Wołomińskiego
• nie otwierać przed 20.12.2017 godz. 13.00
3. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania.
4. Miejsce otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego

WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROGOWNICTWA
05 – 200 Wołomin ul. Kobyłkowska 1A, pokój Nr 6, godz. 13.00.
5. Sesja otwarcia ofert. bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu wyżej wymienionych informacji.
6. W wyniku dokonania oceny złożonych ofert wybrana zostanie oferta Dostawcy, który zaproponuje najniższą cenę za przedmiot dostawy, spełniający wymogi określone w zapytaniu ofertowym.


Wytworzył lub odpowiada za treść:brak danych, data: 00.00.0000 r.
Wprowadził:Katarzyna Rutkowska, data: 12.12.2017 r., godz. 10.54
Ostatnia aktualizacja:Beata Mizerska, data: 14.12.2017 r., godz. 10.02
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.12.2017 r., godz. 10.02Beata MizerskaEdycja strony
14.12.2017 r., godz. 09.59Beata MizerskaEdycja strony
14.12.2017 r., godz. 09.58Beata MizerskaEdycja strony
12.12.2017 r., godz. 10.55Katarzyna RutkowskaEdycja strony
12.12.2017 r., godz. 10.55Katarzyna RutkowskaEdycja strony
12.12.2017 r., godz. 10.54Katarzyna RutkowskaDodanie strony

Strona oglądana: 8651 razy.