Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLII - 482/2017

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego i Zarząd Powiatu Wołomińskiego
UCHWAŁA NR XLII -482/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Wołomińskiego i Zarząd Powiatu Wołomińskiego


Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Po rozpatrzeniu skargi Pana W. S. z dnia 24.09.2017r. nr akt RPW.1510.84.2017, na działania Starosty Wołomińskiego dotyczącej „nienależytego wykonywania obowiązków, rażącego naruszenia prawa oraz działania na szkodę Skarżącego” polegającego na niedopełnieniu obowiązków przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania wraz z aktami sprawy w terminie, o którym mowa w artykule 133 Kodeksu Postepowania Administracyjnego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uznaje skargę za zasadną z przyczyn zawartych w uzasadnieniu.


§ 2

Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Wołomińskiego do powiadomienia Pana W. S. o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem do uchwały.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstrony:

Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.11.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.11.2017 r., godz. 13.24
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.11.2017 r., godz. 13.24
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.11.2017 r., godz. 13.24Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1382 razy.