Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLII - 474/2017

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2017 i 2018
UCHWAŁA NR XLII - 474/2017
RADY POWIATU WOLOMIŃSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2017 i 2018


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ) w związku z art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, z póź. zm.) oraz art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t .j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Dokonuje się wyboru podmiotu: BIURO AUDYTORSKIE PROWIZJA sp. z o.o., ul. Fatimska 41A, 31-831 Kraków do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie za rok 2017 i 2018 r.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.11.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.11.2017 r., godz. 12.43
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.11.2017 r., godz. 12.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.11.2017 r., godz. 12.43Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1123 razy.