Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLII - 467/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie
UCHWAŁA NR XLII - 467/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 198 ust. 1, w związku z art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), w związku z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Stwierdza się przekształcenie, z dniem 1 września 2017 r., dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej im. Ks. Jana Twardowskiego w Wołominie, ul. Miła 22, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną im. Ks. Jana Twardowskiego, z siedzibą w Wołominie przy ul. Miłej 22, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Wołominie.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.11.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 28.11.2017 r., godz. 09.23
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 28.11.2017 r., godz. 09.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.11.2017 r., godz. 09.23Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1185 razy.