Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLII - 462/2017

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku
UCHWAŁA NR XLII - 462/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 198 ust. 1, w związku z art. 117 ust. 1, 4 i 5 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60, z późn. zm.), w związku z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.), Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:


§ 1

Stwierdza się przekształcenie, z dniem 1 września 2017 r., dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Ostrówku, ul. Abpa Zygmunta Felińskiego 1, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną, z siedzibą w Ostrówku przy ul. Abpa Zygmunta Falińskiego 1, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.11.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2017 r., godz. 16.03
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2017 r., godz. 16.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2017 r., godz. 16.03Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1131 razy.