Wersja archiwalna BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Główna treść‡ strony

UCHWAŁA NR XLII – 457/2017

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego
UCHWAŁA NR XLII – 457/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego


Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1868) oraz § 12 ust. 7 Uchwały Nr XXII-243/2012 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wołomińskiego, Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala co następuje:

§1


Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą na okres do 30 czerwca 2018 r., kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 29 m2 położonego w budynku nr ew. 398/1.1, usytuowanym na działce nr 398/1 o pow. 1,31 ha, w Równem nr 78A, stanowiącego własność Powiatu Wołomińskiego, dla której Sąd Rejonowy w Wołominie IV Wydział Ksiąg wieczystych prowadzi księgę wieczystą pod nr WA1W/00046641/1.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wytworzył lub odpowiada za treść:Przewodniczący Rady Powiatu Wołomińskiego Janusz Werczyński, data: 27.11.2017 r.
Wprowadził:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2017 r., godz. 15.43
Ostatnia aktualizacja:Małgorzata Jeznach, data: 27.11.2017 r., godz. 15.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.11.2017 r., godz. 15.47Małgorzata JeznachEdycja strony
27.11.2017 r., godz. 15.47Małgorzata JeznachEdycja strony
27.11.2017 r., godz. 15.43Małgorzata JeznachEdycja strony
27.11.2017 r., godz. 15.43Małgorzata JeznachDodanie strony

Strona oglądana: 1069 razy.